Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Η αρχαία οχύρωση στο Καστρούλι Ζεμενού


Οχύρωση - Καστρούλι Ζεμενού

 Στο στενό πέρασμα που σχηματίζουν τα βουνά Κίρφη και Παρνασσός και συγκεκριμένα στο ύψος του Ζεμενού σώζεται σε χαμηλό έξαρμα οχύρωση ελλειψοειδούς σχήματος.
  
 Η εποχή η οποία κατασκευάστηκε δεν είναι γνωστή μιας και δεν έχουν γίνει ανασκαφές στον χώρο και η κατάσταση των τειχών και η χρήση αργών ασβεστολίθων κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους δεν διευκολύνουν στην εκτίμηση της χρονολόγησης.
  
 Οι διαστάσεις του κυρίως οχυρωμένου χώρου είναι Α-Δ 110 Χ Β-Ν 80 μ. με το μέγιστο πλάτος των τειχών να φτάνει τα 4 μ. και το σωζόμενο ύψος το 1 μ.
Τμήμα του τείχους ξεκινά από την ΝΔ πλευρά της οχύρωσης και φτάνει μέχρι τις ορεινές υπώρειες στα νότια, οριοθετώντας και προστατεύοντας έναν
ανωφερή και ομαλό χώρο που πιθανόν να αναπτύσσονταν τμήμα του οικισμού.
Ανάλογο σκέλος υπάρχει και στην ΝΑ πλευρά της οχύρωσης η οποία διακρίνεται δυσκολότερα λόγω της πυκνής βλάστησης πουρναριών.
  
 Στο εσωτερικό της οχύρωσης δεν διακρίνεται κάτι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχουν συστάδες λίθων και μικρά μαντριά νεότερης και αμελούς κατασκευής.
Πύλη δεν μπόρεσα να διακρίνω, ενώ το άνοιγμα που υπάρχει στα νότια της οχύρωσης, πρέπει να έγινε για την χρήση του χώρου από κτηνοτρόφους για ανάλογες εργασίες και σταυλισμό ζώων.

 Η περιοχή από τα επιφανειακά ευρήματα φαίνεται να είχε κατοικηθεί από την μυκηναϊκή εποχή (ΥΕΙΙΙ) ως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Κοντά στον δημόσιο δρόμο σχεδόν 200 μ. ΒΑ της οχύρωσης έχει ανασκαφεί νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων, ενώ κοντά στο παλιό χάνι Ζεμενού βρέθηκε (1973) αγαλμάτιο ερωτιδέα των ύστερων ελληνιστικών χρόνων.

  Η θέση της οχύρωσης είναι σημαντική αφού έλεγχε το στενό πέρασμα που διέσχιζε η σχιστή οδός, η οποία ήταν το κεντρικό ημιορεινό πέρασμα για τους Δελφούς.

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

 Βιβλιογραφία: Φ. Ντάσιος – Φωκικά Χρονικά 4 – Άμφισσα 1992, σελ. 85, Θέμα 112

Α.Δ. 28 (1973) σελ. 277-279

ΠΗΓΗ : http://www.ancientgreece.gr/index.php/ancient-sites/central/103/580/750/