Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟ 1908
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 11 / 8/1908.