Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΣΚΡΙΠΟΥ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ 2 – 2 Στην εφημερίδα «Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ», και στο φύλλο της 19ης  Σεπτεμβρίου του 1931, διαβάζουμε την παρακάτω αθλητική ανταπόκριση.

ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ Σ)βριος (Ανταποκριτού μας). Την παρελθούσαν Κυριακήν η ποδοσφαιρική ομάς Σκριπούς ο «Αδάμας» συνοδευομένη υπό του προέδρου κ. Νικ. Μπρουγιαννάκη και του ταμίου κ. Λουκά Παπανικολάου και αρκετών μελών του συλλόγου μετέβη εις Δίστομον όπου συναντήθη μετά της ποδοσφαιρικής ομάδος «Αμβρυσεύς».

Ο αγών ήρχισε την 5:30 απογευματινήν υπό την διαιτησίαν του κ. Ελευθ. Πασίου.

Το α’ ημιχρόνιον έληξε με τέρματα 2-1 εις βάρος του «Αδάμαντος». Κατά το β’ ημιχρόνιον εσημειώθησαν θλιβεραί σκηναί μεταξύ θεατών και των παικτών του «Αμβρυσέως» διότι σημειωθέν τέρμα υπό του «Αδάμαντος» δεν αναγνωρίζεται υπό των παικτών του «Αμβρυσέως», Τζάθα, Νικολάου και Γαβριηλίδη, οίτινες εζήτουν ν’ ακυρωθεί το σημειωθέν τέρμα.

Ατυχώς και ο διαιτητής δεν αφήνει να γνωρίζει τα καθήκοντά του, αφήσας την διευθέτησην της αναφυείσης διαφωνίας εις τον αρχηγόν του «Αμβρυσέως»!

Η Συνέχεια του επεισοδίου ήτοι οι τρείς θερμόαιμοι παίκται του «Αμβρυσέως» να επιτεθούν κατά του εκ θεατών Ιω. Λιάσκου κραυγάζοντες ότι «είναι τέρμα». Επί τέλους λήγει ο αγών με τέρματα 2-2 αλλά όχι και ο καυγάς όστις εσυνεχίσθει και μετά την λήξιν του αγώνος.

Μετά την λήξιν των επεισοδίων οι παίκται του «Αμβρυσέως» μας προσέφεραν αναψυκτικά εις το καφενείον.

Καλόν είναι να συστηθεί εις τον «Αμβρυσέα» ότι οφείλει να έχει κάποιο «τακτ» απέναντι των ομάδων μεθ’ ων συναντάται διότι και άλλοτε έχει δημιουργήσει δια νέων παικτών του τοιούτου είδους επεισόδια εις βάρος των φιλοξενουμένων ομάδων. Έπειτα για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγών χρειάζεται και διαιτητής ο οποίος εις τον αγώνα αυτόν δεν υπήρχε δηλ. ηγνόει και τα στοιχιώδη που οφείλει να γνωρίζει ο διαιτητής.

Η ομάς του «Αδάμαντος» αποτελείτο:
Τερματοφύλαξ Αθαν. Καρέλας, αρχηγός Γεωρ. Τζαβάρας, Δημ. Ταννιάς, Αριστ. Παπαλάμπρου, Βασιλ. Ευθυμίου, Κων. Τάσιου, Δημ. Απογένης, Λουκάς Παπαλάμπρου, Ιω. Μπάζας και Ιω. Γεωργάκας.
Γ. Παγκλές