Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΡΑΧΩΒΑ 1930: ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ

ΑΡΑΧΩΒΑ, 24 Αυγούστου (Του ανταποκριτού μας).- Σήμερον την πρωίαν ήρχισαν οι εορταί της εκατονταετηρίδους εν μέσω βαθυτάτης συγκινήσεως και μεγάλου ενθουσιασμού.

Το θέαμα των γυναικών και ανδρών τόσον των εντοπίων, όσον και των παραθεριζόντων ενδεδυμένων την Αραχωβίτικην ενδυμασίαν, ήτο γραφικώτατον.

Παρέστησαν ο υπουργός κ. Αβραάμ, ο κ. Πετρίδης εκ μέρους της επιτροπής της εκατονταετηρίδος, οι κ. κ. Κάβουρας και Κίνιας εκ μέρους της γερουσίας, ο κ. Κουτσοπέταλος εκ μέρους της βουλής, ο στρατηγός κ. Μαζαράκης οι κ. κ. Νικολόπουλος, Χιλιαδάκης, Ζωϊτόπουλος εκ μέρους του 
τουρισμούαι αρχαί Λεβαδείας, Αραχώβης, ο πρότυπος λόχος ευζώνων μετά στρατιωτικής μουσικής κ.λπ. 

Ο γλύπτης Ν. Γεωργαντής ποζάρει με το δημιούργημά του
μετά την λήξη των αποκαλυπτηρίων.

Η δοξολογία ετελέσθη χοροστατούντος του μητροπολίτου Λεβαδείας μεθ’ ο επηκολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της επιτυχούς προτομής του Καραϊσκάκη, έργον του γλύπτου κ. Γεωργαντή. Ωμίλησαν οι κ. κ. Πετρίδης, Αβραάμ, Κουτσοπέταλος, Κίνιας, ο πρόεδρος της κοινότητος Κονίτσας, ο ταγματάρχης των ευζώνων κ. Σακόραφος, ο κ. Μπουρνόζος εκ μέρους του δήμου Λεβαδείας.

Τον πανηγυρικόν εξεφώνησεν ο ιατρός κ Σιμιτζής. Ακολούθως εστέφθη το Ηρώον. Η έκθεσις λαϊκής παλαιάς και νέας τέχνης επροκάλεσεν τον θαυμασμόν όλων.

Την μεσημβρίαν παρετέθη γεύμα εις τον τόπον της μάχης της Αραχώβης. Προπόσεις ήγειραν οι κ. κ. Αβραάμ, υφυπουργός, ο δικηγόρος κ. Μαγιάκος, οι κ. κ. Πετρίδης, Κίνιας και η Κα Μαγιάκου ομιλήσασα δια το έργον των Ελληνίδων.

Το επετειακό καρτποστάλ με την προτομή
του Καραϊσκάκη στην Αράχωβα που κυκλοφόρησε το 1930.

Επηκολούθησαν αγώνες δρόμου μεταξύ των τσοπάνηδων του Παρνασσού εις το στάδιον Καραϊσκάκη. Το θέαμα ήτο υπέροχον, ελήφθη δε και  κινηματογραφική ταινία αποθανατίσασα τους χορούς, τας τελετάς και τα τοπεία.Το δε εσπέρας εγένετο λαμπαδηφορία.


Η Αράχωβα πανηγυρίζει!