Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΘΑΝΑΣΗΣΣτις πρώτες και δεύτερες Δελφικές εορτές του 1927 και 1930, ένας ωραίος, νέος χωρικός από τη Δεσφίνα κλέβει τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Το όνομά του Θανάσης Καΐλας. Το νέο αυτό και γερό παλικάρι δεν πέρασε απαρατήρητο από τη φωτογράφο των Δελφικών εορτών Έλλη Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη  γνωστή ως Nelly's όπου μας τον απαθανατίζει με το φακό της. Ακόμα και ο τύπος της εποχής ασχολήθηκε με το νεαρό Δεσφινιώτη Θανάση Καΐλα, όπου ενδεικτικά διαβάζουμε:

[…]
“Επηκολούθησεν η επίδειξις της Θεσσαλονίκης, και είτα οι νεοελληνικοί αγώνες των οποίων τ’ αποτελέσματα είνε τα εξής:
1) Δρόμος από Αραχώβης εις Δελφούς (11 χιλιόμετρα). Πρώτος ο ακμαιότατος Αθαν. Καΐλας εκ Δεσφίνης, εις 42’ λεπτά, δεύτερος Γεώργ. Ανδρέου εξ Αγίας Ευθυμίας εις 44’ λεπτά και τρίτος είνε Αραχωβίτης.”
[…]


 […]
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ
Κατά τους προχθεσινούς αγώνας εις το Στάδιον των Δελφών εις το αγώνισμα δρόμου από Αραχώβης εις Δελφούς ενίκησεν ο Αθανάσιος Καΐλας, εκ Δεσφίνης, ο Θανάσης, ένα λεβεντόπαιδο, ο αγαπημένος της περιφερείας. Ο Θανάσης λοιπόν μόλις έφθασε εις το τέρμα, νομίζετε ότι κάθησε, ότι ανεπαύθη; Όχι. Ο Θανάσης εφόρεσε αμέσως φουστανέλλα και επί μιαν ώραν εχόρευε εις τον στίβον του Σταδίου, σύρων τον χορόν, πηδών σαν ζαρκάδι. Κατόπιν επήγε εις τα αλώνια και εχόρευσε πάλιν και τέλος τον βρήκαμε εις τις 8 το βράδυ γελαστόν, ακμαίον να κρατή δάδα εις το θέατρον, όπου εδόθη η συναυλία βυζαντινής μουσικής, όπως φωτίζη τους ξένους.
 -Εσύ πρέπει να πας να τρέξης στο Μαραθώνιο, του έλεγαν όλοι.
Ο Θανάσης έγινε πιο δημοφιλέστερος. Ο Θανάσης είνε σωστός λεβέντης έλλην, παιδί και θρέμμα του βουνού.
[…]


[…]
Στο δρόμο των 11 χιλ. μ. πρώτος ήλθε ο Καΐλας και πάλι Δεσφινιώτης. Μια βολή του παλιού κανονιού του Καραϊσκάκη από το ιστορικό βουνό της Αράχωβας μας πληροφόρησε πως οι δρομείς ξεκίνησαν απ’ εκεί και σε 42’ πρώτα λεπτά είδαμε να μπαίνει στο Στάδιο, πετώντας μαλακά παρά τρέχοντας, ο Αθανάσιος Καΐλας με το ωραίο του παράστημα, ακμαιότατος διατρέχοντας το στίβο ως το τέρμα.
[…]


[…]
Χθές την πρωίαν έγιναν εις το Στάδιον αγώνες μεταξύ των κοινοτήτων Δεσφίνης, Δελφών, Αραχώβης, Χρυσού, Αμφίσσης και Κίρας ενώπιον δεκακισχιλίων θεατών ελθόντων εξ όλων των επαρχιών της Ελλάδος ιδία δε των πέριξ κοινοτήτων. Νικήτρια ανεκηρύχθη η κοινότης Δεσφίνης επιτυχούσα 26 βαθμούς ενώ οι Δελφοί 21. Εις τον ανώμαλον δρόμον 13 χιλιομέτρων από Αραχώβης εις Δελφούς ενίκησεν ο δρομεύς Δεσφινιώτης Αθανάσιος Καϊλάς, διανύσας την απόστασιν εις 37 λεπτά. Ο ίδιος ενίκησεν εις τον δρόμον κατά τας Δελφικάς εορτάς του 1927. Δεύτερος ήλθεν ο Κουμπλής εκ Δελφών και τρίτος ο Φαράντος εκ Δεσφίνης . Ο Καϊλάς ανήκει εις τον Εθνικόν Γυμναστικόν Σύλλογον Δεσφίνης αριθμούντα 200 μέλη, ο οποίος είνε αρχαιότατος και ο οποίος έδωσε διαφόρους αγώνας εις το Αθηναϊκόν Στάδιον με πλείστους νικητάς.

[…]