Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ 30 ΛΕΠΤΑ !!!


Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 12 Δεκεμβρίου του 1896.