Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΥΛΕΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1909
 Η παραπάνω ανταπόκριση από την Δαύλεια δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 14 Απριλίου του 1909.