Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ
Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 12 Απριλίου του 1937.