Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ1934: Η σχολή των τεσσάρων νέων από την Πολύδροσο του Παρνασσού στις Φιλιππίνες.

Τέσσαρες νέοι – δυο ζεύγη αδελφών και εξάδελφοι μεταξύ των – από το Πολύδροσον της Παρνασσίδος καταγόμενοι, χημικοί οι τρείς και ο τέταρτος ιατρός, ο πρώτος των οποίων εξεπατρίσθη κατά το 1927, ευρίσκονται τώρα εις την Μανίλλαν των Φιλιππίνων Νήσων, όπου ίδρυσαν και διευθύνουν μιαν Σχολήν Βιομηχανικής και Χημείας, ευδοκίμως λειτουργούσαν και επισπάσασαν τα συγχαρητήρια του υπουργού του Εμπορίου και της Γεωργίας της κυβερνήσεως των Φιλιππίνων Νήσων.

Οι τέσσαρες αυτοί ομογενείς λέγονται Αδαμόπουλοι και ο πρεσβύτερος εξ αυτών, Γεώργιος, διευθύνει την Σχολήν, η οποία τιτλοφορείται «Adamson School». Εις το συγχαρητήριον έγγραφόν του, το υπουργείον των Φιλιππίνων τονίζει ότι η Μανίλλα είχε μεν άριστα στοιχεία δια την ακαδημαϊκήν μόρφωσιν των νέων της, υστερεί, όμως, εις την επαγγελματικήν μόρφωσιν, την οποίαν τώρα παρέχει η σχολή των τεσσάρων ομογενών μας.

Το ελληνικόν δαιμόνιον εθαυματούργησε και εις τον Ειρηνικόν Ωκεανόν. Ποίος θα εφαντάζετο ότι εις την πρωτεύουσαν της νησιωτικής Δημοκρατίας των Φιλιππίνων τέσσαρες νέοι από την Παρνασσίδα θα ήσαν φορείς μορφώσεως και πολιτισμού; Οι νέοι αυτοί, αντί να αγωνίζονται δια μίαν δημόσιαν θέσιν εις την Ελλάδα, εξεστράτευσαν εις την Άπω Ανατολήν, όπου τιμούν το ελληνικόν όνομα.


ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΠΡΩΪΑ 19/4/1934