Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

1837: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


Λεπτομέρεια από χάρτη του John Arrowsmith το 1832.

Κατ’ υψηλίν ανωτέραν διαταγήν υπ’αριθ.12803/3566 ο Β. Δασονόμος Σαλώνων, συνενοηθείς μετά του Β. Οικονομικού Επιτρόπου Παρνασσίδος της Δωρίδος, μεταβάς επιτοπίως, μεθ’ όλων των εχόντων συμφέρον γειτνιαζόντων προς εξακρίβωσιν των οροθεσιών του δάσους του Δήμου Δελφών κατά συνέπειαν της υπ’ αριθ. 366/486 του Β, Δασαρχείου της Στερεάς Ελλάδος, αιτποιούμενα παρά τον Δήμον Δελφών προσδιορίσθησαν τα όριά του παρ’ όλων των εχόντων συμφέρον εις αυτό ως εφεξής.

Δάσος καλούμενον περιβόλια, λικοβούνι, συνεχόμενον με Κούνιες και Καψιμαδά εμπεριέχον.

Θερινά Λειβάδια

Καλάνια, Τουμπανάρια και Κυθριείς.

Χειμερινά

Πυργολιάσο, Μυσσαρά, Ισλάμι Σπηλιά διαχωρίζοντας κατ’ ανατολάς αρξάμενον από Χεσμένην συκιά, Πλατύ σουργιά, Πάτος δυο ρευμάτων, ρεύμα, Σπάνια αμπέλι, ρεύμα, κορυφή κουτζουράκι, ράχη, Λαζαρή χωράφι, βούτρια σπηλιά, ρεύμα, παλιοκαλύβα, καλογερικόν χωράφι,αμπέλι, εις ανήφορον βαθύρευμα, μάρμαρα, Γκίκα αμπέλι, Οικονόμου χωράφι, κορυφής Παπαπαναγιώτου αμπέλι, Ζαφύρι χωράφι, πάτω Κοτζούρι, Πελεκητή Σπηλιά, προχωρούν αρκτικώς μέσω της πλακολιθιάς άντικρυ πάνω κουτζούρι, κουτζούρι, Σιμαρεσέων χωράφι, με Παπαλεξανδρή καστρίτου, και άντικρυ Γρίβα πέτρα έχουσα αυλάκι χαραγμένη, Διακίμη χωράφι καστρίτου, και πάτω με Θωμά Κολόβαρη ραχωβίτου, κτυπημένου λιθάρι τον ανήφορο αντίκρυ κουτζούρι εν τω μέσω χωράφι Μελισσαρέϊκο ραχωβίτου, με σπηλιά Γαλάτου καστρίτου άντικρυ κτυπημένο λιθάρι, χωράφι Μελισσαρέϊκο Ραχωβίτου, με Παπανικολή καστρίτου, χωράφι Κορίτου ραχωβίτου, και Παπανικολή καστρίτου όπου και τα εις κουτζούρι, κορυφή ελάτων άνωθεν καλογερικόν χωράφι εις Ζαχαριά Τζίκα τον ανήφορον, σπηλιά Σαρανταύλι, ράχη ράχη, πλακωτός λόφος, Σαρανταύλι, λιμέρια, όπου διαχωρίζονται τα όρια των τριών Δήμων, Δελφών Αραχώβης και Χαραδρέων.

Κατ’ άρκτον Κούμπλαν, ράχη ράχη, καταβόθρα, εις κατευθείαν γραμμήν, κορομηλιά, όπου διαχωρίζονται τα όρια των Δήμων Δελφών, Χαραδρέων και της διακεκριμένης μονής Προφήτου Ηλιού.

Κατά δυσμάς, Λυκοβούνι, ράχη ράχη, Ζέρβα χωράφι, Στουρναρόλακα, πίσω γούρνες, μουρτζές, Παπαλεξανδρή χωράφι, Μήτρου λιμέρια, χαμάμια κούμπλα, Τζερεμέ χωράφια, στράτα στράτα, Παπαδημήτρη χωράφια, Φριατζίκο εις τον πάτω πάτω όπου διαχωρίζονται τα όρια των Δήμων Δελφών, Κρίσσης και της διακεκριμένης Μονής Προφήτου Ηλιού.

Κατά μεσημβρίαν επάνω βεργότζια, σπηλιά, πλακολιθιά, κούμαρον, Αγία Βαρβάρα, Μυλιόστροφον, στον  πάτω Γαλάτου χωράφι, σάρα σάρα, σιδηροπάλουκο, κουτζούρι, υποκάτω του ψιλού βράχου, όπου διαχωρίζονται τα όρια των τριών Δήμων Δελφών, Κρίσσης και Αντικυρρέων. Προχωρών τον ανήφορον ψιλόν βράχον, πριόνι, βράχος, Ιερουσαλήμ, βράχος, όπου εκπίπτει το νερόν της Βελιάγουσας, άντικρυ Κοκκινόβραχου στεφάνι, κορυφής πλακολιθιάς, κουτζούρι υποκάτω της Καραούλας, άντικρυ κάτωθεν κουτζούρι, πέραν μέρος, κορυφής κουδέλας των γύρων φασούλας, κουτζούρι, λάκα, άντικρυ εκαλουμένου δρόμου κορυφής πλακολιθιάς και άντικρυ μέσον της πλαγιάς, εν τω μέσω του μεγάλου ρεύματος, όπου διέρχονται εκ της θέσεως τρούπας της Δεσφίνας διαχωριζομένων των ορίων Αντικυρρέων, Δελφών και Αραχώβης.

Το παρόν πρωτόκολλον συνταχθέν κατά συνέπειαν των ανωτέρω διαταγών του Β. Δασάρχου της Στερεάς Ελλάδος εν προσυπογράφεται παρ’ όλων των συμπραξάντων εις την παρούσαν έκθεσιν και παρ’ ημών.

Εγένετο εν Δελφοίς τη 8 Αυγούστου 1837

Ο Δήμαρχος των Αραχωβιτών                            Ο Δήμαρχος Αντικυρρέων
Και εν απουσία αυτού ο Πάρεδρος
(τ.σ.) Λ. Δ. Χατζής

Ο Δήμαρχος Δελφών                                              Ο Δήμαρχος Χαράδρας

(τ. σ.) Π. Διαμαντόπουλος

ΠΗΓΗ: Γ.Α.Κ.
Το έγγραφο έχει δημοσιευθεί και στο βιβλίο "ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΗ ΑΡΑΧΩΒΑ" του Χρίστου Μαυρόπουλου το 1984, χωρίς καθαρογραφή.