Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

1930: ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣΠΩΣ ΘΑ ΦΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Ολόκληρος στρατιά Αθηναίων μαγείρων και γκαρσονιών αποστέλλεται εις τον ιερόν χώρον.

Άρτον και θεάματα, εζητούσαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι από τους αυτοκράτοράς των. Και πολύ σωστά. Ένα θέαμα, όσον και αν είναι… θέαμα, χάνει πολύ από την ωραιότητά του, όταν το στομάχι του θεατού έχει λόγους δυσαρέσκειας. Όταν δε το στομάχι ανήκει σε ξένους που εξεκίνησαν από τα πέρατα της οικουμένης και εταξείδεψαν, άλλος πέντε, άλλος δέκα και άλλος δέκα πέντε ημέρες για να απολαύσουν το θέαμα τότε πλέον το πράγμα αρχίζει να μεταβάλλεται σε δράμα εφάμιλλον εις τραγικότητα με τα δράματα του Αισχύλου που πρόκειται να παιχθούν εις τας Δελφικάς εορτάς, που αρχίζουν την 1ην Μαΐου.

Αυτά εσκέφθησαν τα μέλη της επιτροπής των Δελφικών εορτών και αφήνοντας εις τον κ. Άγγελον Σικελιανόν την φροντίδα να ικανοποιήσει την όρασιν και την ακοήν των θεατών, ανέλαβαν να εξασφαλίσουν εις αυτούς τας υπολοίπους απαιτήσεις των: τροφήν δηλαδή και καλοπέρασιν.


Έγιναν συμβούλια, παρασυμβούλια, εστάλησαν εγκύκλιοι προς τας διευθύνσεις των μεγαλυτέρων αθηναϊκών ξενοδοχείων και εστιατορίων και ανετέθη εντέλει η διοργάνωσις του τμήματος «Στόμαχος» εις τους διευθυντάς του εστιατορίου «Αβέρωφ» και του ξενοδοχείου «Μινέρβα».

Μόλις ετελείωσαν αι διαπραγματεύσεις με τα μέλη της επιτροπής των Δελφικών εορτών και εκλείσθηκε η οριστική συμφωνία, οι πέντε διευθυνταί συνήλθον εις πολεμικόν συμβούλιον. Εξεδιπλώθηκε ο πολεμικός χάρτης – το σχεδιάγραμμα δηλαδή του μέρους όπου θα γίνουν αι Δελφικαί εορταί – και ανοίχθηκαν οι φάκελοι με τας εμπιστευτικάς πληροφορίας περί της αριθμητικής δυνάμεως του… εχθρού! Εχθρός εις την προκειμένην περίστασιν, είναι οι ξένοι που θα έλθουν να παρακολουθήσουν τας εορτάς και που θα έχουν την απαίτησιν όχι μόνον να φάνε, αλλά να καλοφάνε και όχι μόνον να καλοφάνε, αλλά τρώγοντας να έχουν κάθε δυνατήν ανάπαυσιν.

***

Επί τη βάσει λοιπόν των εμπιστευτικών πληροφοριών, το πολεμικόν συμβούλιον διέταξε να αποσταλούν αμέσως εις Δελφούς 6.000 πιάτα, 6.000 ποτήρια, 3.500 μαχαιροπήρουνα, 2.500 πετσέτες, 600 μέτρα τραπεζομάντηλα και 300 κιβώτια γεμάτα με κατσαρόλες, τεντζερέδες, τηγάνια και διάφορα άλλα είδη μαγειρικής.

Συγχρόνως εκεί πέρα εις τους Δελφούς και εις την θέσιν Αλύκα, ως διά μαγείας εφύτρωσαν από την γην ένα υπόστεγον μήκους 92 μέτρων και πλάτους 15 με σκεπαστήν από κλαδιά και πρασινάδας, δώδεκα κιόσκια και τέσσερα μπαρ! Εις το υπόστεγον που θα χρησιμεύσει ως ρεστωράν, θα ημπορούν να φάγουν ανέτως οκτακόσια άτομα, εις το κάθε κιόσκι να καθίσουν αναπαυτικότατα σαράντα έως πενήντα και άλλοι τόσοι εις το κάθε μπαρ.

Υπόστεγον, κιόσκια και μπαρ σχηματίζουν απέραντον ημικύκλιον, εις τον κενόν χώρον του οποίου κάθε απόγευμα, ομάδες χωρικών θα τραγουδούν ελληνικά τραγούδια προς χάριν των ξένων.

Και τους εκδρομείς ποιος θα τους σερβίρει; Ιδού ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα απ’ όσα είχαν να λύσουν οι πέντε… στρατηγοί. Υπελογίσθησαν και πάλιν αι δυνάμεις των επιδρωμέων και από χθες ανεχώρησαν εις Δελφούς το σώμα των επιλέκτων: Σαράντα γκαρσόνια αγγλομαθή και γαλλομαθή, με επί καφαλής δυο μαιτρ ντ’ οτέλ, από τους πιο ικανούς των Αθηνών. Περιττόν να προστεθεί ότι κάθε επίλεκτος επήρε μαζί του την μεγάλην του στολήν, ένα φρεσκοσιδερωμένο σμόκιν.

Όταν επί τέλους ετακτοποιήθηκε και αυτό, δεν απέμεινε παρά να κληθεί ενώπιον του πολεμικού συμβουλίου προς γνωμάτευσιν ο… αρχιμάγειρος! Ας αποθανατισθεί και αυτού το όνομα, αφού χάρις εις την υπέροχον τέχνην του, οι ξένοι που θα μας έλθουν θα μείνουν ασφαλώς κατενθουσιασμένοι από γαστρονομικής απόψεως: Ν. Τσαλιμπάρης, αρχιμάγειρος του «Αβέρωφ».
Προσήλθε λοιπόν ο αντάξιος αυτός απόγονος του Σαβαρέν, έλαβε γνώσιν της καταστάσεως, περιέστρεψε επ’ ολίγα λεπτά τον πανύψηλον λευκόν του σκούφον και με ύφος Μεγάλου Ναπολέοντος υπαγορεύοντος το σχέδιον της μάχης του Αούστερλιτς εδήλωσεν:

- Διά να αντιπροσωπεύσω επαξίως την Ελλάδα και την επιστήμην μου, θέλω 30 μαγείρους, 4 ζαχαροπλάστας, 1500 οκάδες κρέας, 500 οκάδες ψάρια φρέσκα, 500 οκάδες αστακούς και γαρίδες, 4.000 οκάδες χορταρικά, 500 οκάδες ζυμαρικά, 2.700 οκάδες ψωμί, κ.λ.π.  κ.λ.π.

Τα αιτήματα του αρχιμαγείρου έγιναν αμέσως δεκτά, οι 30 μάγειροι και 4 ζαχαροπλάσται ευρίσκονται ήδη επί τόπου, μεθαύριον δε αναχωρεί και η Α. Μεγαλειότης ο αρχειμάγειρας.

Με τα τρόφιμα; Πως θα μεταφερθούν εις τους Δελφούς; Με όλα τα νεώτερα και όλα τα παμπάλαια μέσα συγκοινωνίας που διαθέτει ο άνθρωπος. Με χειροκίνητα αμαξάκια, με ατμόπλοια, με βάρκες, με αυτοκίνητα, με βαστάζους, και με… αεροπλάνα!

Και επειδή το τελευταίον αυτό ημπορεί να θεωρηθεί ως υπερβολή, δίνουμε την εξήγησιν ότι καθ’ όλην την διάρκειαν των Δελφικών εορτών, θα λειτουργεί τακτική εναέριος γραμμή, δι’ υδροπλάνων, μεταξύ Ιτέας και Φαλήρου. Και αν λόγω κακοκαιρίας διακοπή η εναέριος συγκοινωνία; Έλληνες μην ανησυχείτε! Οι ξένοι μας πάλιν δεν θα μείνουν νηστικοί. Από της1ης μέχρι της 15ης  Μαΐου, το ατμόπλοιον «Δωρίς» θα ευρίσκεται διαρκώς υπ’ ατμόν εις τον Πειραιά, έτοιμον να αποπλεύσει δι’ Ιτέαν, μόλις οι διευθυνταί του «Αβέρωφ» πάρουν από τους Δελφούς τηλεγράφημα, ότι το τάδε είδος ετελείωσεν ή ότι χρειάζεται το δείνα.


ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, Απρίλιος 1930.