Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΙΤΕΑ
Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ στις 8 Αυγούστου το 1931.