Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Φωτογραφία του Gustav Schwab στις 8 Οκτωβρίου του 1904 με οργανοπαίχτες στους Δελφούς.