Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Ο ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αφιέρωμα στον Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς δημοσιευμένο τον Ιανουάριο του 1919 στο περιοδικό ΑΤΛΑΝΤΙΣ που η έκδοσή του γινόταν στην Νέα Υόρκη για τους Έλληνες της Αμερικής.