Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Η ΕΡΚΥΝΑ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΟ 1896Ο ποταμός  Έρκυνα στην Λιβαδειά. Γκραβούρα από Γαλλικό ταξιδιωτικό περιοδικό του 1896.