Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝΣτα αλώνια των Δελφών. Φωτογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1930.