Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Το ΛΜΑ γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Την Τετάρτη 28 Μαΐου,
το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας γιορτάζει
"Υφαίνοντας Δεσμούς"
και δημιουργώντας "νήματα επικοινωνίας".
Είναι η μικρή του συμβολή στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων).