Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΙΡΡΑΣ
Την παραπάνω καταχώρηση, την βρίσκουμε δημοσιευμένη  στην τοπική εφημερίδα ΦΩΚΙΣ, στις 14 Αυγούστου του 1934.