Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΕΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΛΕΩΝ


Ο Λέων της Χαιρώνειας πριν την αναστήλωση στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ο Λέων της Χαιρώνειας πριν την αναστήλωση στα τέλη του 19ου αιώνα.


ΠΗΓΗ : Δημοσιεύματα της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 17 και 27 Σεπτεμβρίου 1887.
Οι φωτογραφίες είναι από το δημοσίευμα του Frank Sanborn, The Lion of Chaeronea.