Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

  -Η συγκέντρωσις του λαού εις την πλατείαν Κεχαγιά μετά την επίδοσην του ψηφίσματος-

        “Ο δυστυχών Ελαιοκτηματικός κόσμος της Παρνασσίδος και όλοι οι μετ’ αυτού συμπάσχοντες έμποροι, επαγγελματίαι, εργάται, εν συναγερμό ζητοίν αναστολήν των παλαιών φόρων,
μακροπρόθεσμα δάνεια, κατάργησιν της φορολογίας εις το ελαιοτριβείον. Καθ’ όλην την ημέραν του συλλαλητηρίου όλα τα καταστήματα έμειναν κλειστά.”
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛΙΏΤΗΣ στις 8 Φεβρουαρίου το 1930.