Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΟ 1825Μία σπάνια (ως προς το θέμα και την παλαιότητα) αναφορά βρίσκουμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους από την Αράχωβα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και συγκεκριμένα το 1825. Η αναφορά είναι του Αραχωβίτη Παπά Ιωάννη Δήμου προς το τότε υπουργείο της Θρησκείας όπου ζητάει την δικαίωση από την πλευρά της ανιψιάς του γιατί την παράτησε ο αρραβωνιαστικός της και παντρεύτηκε άλλη γυναίκα.
Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς καθαρογραμμένο και το πρωτότυπο.


Προς το έξοχον υπουργείον της Θρησκείας

“Αναφέρομαι δια της παρούσης μου αναφοράς ότι έχομεν αρραβονιάση εις την κομόπολιν Ράχωβα την ανεψιά μας Ασήμον του Νικόλα Αλεξανδρή με τον Λουκάν Πλήτζον χρόνους τεσσάρους. Κατά την συνήθεια της κομοπολεώς μας εις το διάστημα αυτό εκατοικούσειν στο σπίτι της αρραβωνιαστικής του ως αυτή έκαμνε κάθε υπηρεσία προς αυτόν οσπιτικήν, ως έξω εις τα χωράφια του εις αμπέλια, εξεύρουσα ότι έχει να συζήση με αυτόν.


Τώρα αυτός χωρίς να δώσει κανένα λόγον προς την αρραβωνιαστικήν του εστεφανώθη άλλην γυναίκα.

Διο παρακαλώ το έξοχον υπουργείον να επιτάξη αυτόν σφόδρα με επιταγήν του εξόχου τούτου υπουργείου να δικαιώση την αρραβωνιαστικήν του κατά τους νόμους.”

Μ’όλον το καθήκον Σέβας μου

Τη 11 : Αυγούστου 1825 : εν Ναυπλίω
                                                   
                                                    Ο ευπειθής πατριώτης
                            
                               (Υπογραφή)  Παπά Ιωάννης Δήμου


ΠΗΓΗ : Γ.Α.Κ.