Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Μια άποψη από το εσωτερικό του Μουσείου Δελφών σε επιστολικό δελτάριο (carte postale) της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, όπου διακρίνουμε και τον φύλακα του Μουσείου σε μια αίθουσα, καθισμένο στην καρέκλα του,
αγέρωχο,  να φυλάει της αρχαιότητες που του εμπιστεύτηκε ο ιερός τόπος των Δελφών.