Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

1896 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»Την παλιότερη καταγραφή ξενοδοχείου στην Αράχωβα που γνωρίζουμε την βρίσκουμε καταχωρημένη σε αγγελία εφημερίδας και μάλιστα αθηναϊκής, στα τέλη του 19ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1896. Παλιότερα από καταγραφές περιηγητών γνωρίζουμε ότι κάθε επισκέπτης που επισκεπτόταν την Αράχωβα τον φιλοξενούσαν είτε ο Δήμαρχος είτε σε κάποιο σπιτικό εξέχουσας οικογένειας της εκεί τοπικής κοινωνίας.

Το 1896 ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν πολλοί επισκέπτες για να επισκεφτούν τους Δελφούς που οι ανασκαφές έφερναν στο φως πολλές αξιόλογες αρχαιότητες (εκείνη τη χρονιά ανακαλύφθηκε και το περίφημο άγαλμα του Ηνιόχου),αλλά και να επισκεφθούν το Κωρύκειο άντρο και την Λιάκουρα στον Παρνασσό, και έτσι πολλοί από τους περιηγητές θα έπρεπε να καταλύσουν σε κάποιο ξενοδοχείο των Δελφών, ή της ευρύτερης περιοχής.

Έτσι λοιπόν ένας νέος Αραχωβίτης ο Δράκος Ευστ. Χριστοδούλου βλέποντας να του ανοίγονται νέοι δρόμοι, άδραξε την ευκαιρία και άνοιξε ξενοδοχείο στο όμορφο χωριό του, την Αράχωβα.

Στην καταχωρημένη αγγελία της εφημερίδας διαβάζουμε:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Υπό τον ανωτέρω τίτλον ιδρύθη εν Αραχώβη της Λεβαδείας πλήρες Ξενοδοχείον ύπνου και φαγητού μετά Καφενείου παρά του φιλοπροόδου νέου κ. Δράκου Ευστ. Χριστοδούλου. Καθαριότης, προθυμία και ευθηνία διακρίνουσι την υπηρεσίαν του αρτισυστάτου Ξενοδοχείου.