Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ - ΨΥΓΕΙΑ, ΙΤΕΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ)

 

Στις 13 Ιουνίου του 1931 διαβάζουμε στην εφημερίδα “ΦΩΚΙΣ” την έναρξη από της 20 Μαΐου του ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΨΥΓΕΙΟΥ στην Ιτέα των Θρασ. Παπίνη και Ηλ. Μακρή:

ΨΥΓΕΙΑ & ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ
ΙΤΕΑΣ
Ειδοποίησις

Ειδοποιούμεν τους κ.κ. εμπόρους τυρών και βουτύρων των επαρχιών Παρνασσίδος και Δωρίδος ότι τα ψυγεία μας αρξάμενα την 20 Μαΐου ε.ε. να δέχονται τυρόν προς διατήρησιν καθ’ όλον το θέρος δύνανται ελευθέρως και υπό την προσωπικήν ημών εγγύησιν διά την καλήν αυτών διατήρησιν να αποστείλωσιν τυριά και βούτυρα εις το εν Ιτέα κατάστημά μας οσηδήποτε ποσότητος.

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023

Στην Αράχοβα, πριν εκατόν ενενήντα (190) χρόνια!

 

                                                                Η Αράχωβα διά χειρός Εtienne  Rey (1843)
  Δεσπόζει ψηλά ο ανακαινισμένος ναός του Αγίου Γεωργίου.

Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Τούρκους και μόλις  άρχισε το ελληνικό κράτος να κάνει τα πρώτα του βήματα στην παγκόσμια σκηνή, οι Αραχοβίτες, σίγουροι πια για το μέλλον τους και ευγνώμονες προς τον πολιούχο τους άγιο, για τη βοήθεια του στην εξολόθρευση των εχθρών κατά τη νικηφόρα μάχη της Αράχοβας το 1826 με τον Καραϊσκάκη, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το τάμα τους.
Σκέφτηκαν και θέλησαν, όχι απλά να συντηρήσουν - επιδιορθώσουν τη μικρή εκκλησία τους που δέσποζε σε όλο το χωριό και ήταν αφιερωμένη στον Αϊ Γιώργη, αλλά να τη μεγαλώσουν, να την κάνουν λαμπρότερη και να της δώσουν καμπαναριό, ώστε  να γίνει εφάμιλλη των Εισοδίων της Θεοτόκου που ήταν η Μητρόπολη του χωριού.
Σίγουρα, θα συμμετείχαν οι προύχοντες της Αράχοβας και θα βοήθησαν οι κάτοικοι, καθένας με τον τρόπο του και τις δυνάμεις του. Το πότε ακριβώς ξεκίνησε η υλοποίηση των εργασιών και ποιοι πρωτοστάτησαν ήταν μέχρι τώρα άγνωστο. Όμως, τύχη αγαθή,  η συχνή ενασχόλησή μας με τον ημερήσιο ελληνικό τύπο του 19ουαιώνα, μας έδωσε ένα απροσδόκητο δώρο.