Σάββατο 31 Μαΐου 2014

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (1892)


ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

Προχθές λίαν αργά ελάβομεν το επόμενον έγγραφον του Ελληνικού πρακτορείου.

« Τα εγκαίνια των ανασκαφών εγένοντο σήμερον παρόντων του κ. Ομώλ διευθυντού της εν Αθήναις Γαλλικής Σχολής και του κ. Βουργκουέν, αντιπροσώπου της Γαλλικής Πρεσβείας. Εγένοντο ταύτα μετά τινός επισημότητος.Ο κ. Ομώλ και ο κ. Βουργκουέν απήγγειλαν τινας λόγους προς το παριστάμενον κοινόν και εις τούτους απήντησε κτηματίας των Δελφών εν ονόματι των κατοίκων. Αι Ελληνικαί και Γαλλικαί σημαίαι εκυμαίνοντο επί των φορτηγών αμαξών, αίτινες μετέφερον τας πρώτας εκχωματώσεις εις τον χείμαρον. Οι κάτοικοι εξεδήλωσαν συμπαθείς διαθέσεις και η γενική εντύπωσις ην αγαθή.

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Το ΛΜΑ γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
Την Τετάρτη 28 Μαΐου,
το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας γιορτάζει
"Υφαίνοντας Δεσμούς"
και δημιουργώντας "νήματα επικοινωνίας".
Είναι η μικρή του συμβολή στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων που διοργανώνεται από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων).

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Η ΕΝ ΙΤΕΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ»Εκ Χρυσού, τη 25 Ιουνίου
(Ιδιαιτέρα αλληλογραφία «Παλιγγενεσίας»)

Η ΕΝ ΙΤΕΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ 

ΝΑΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ»

Οι ευσεβείς και φιλόκαλοι επίτροποι του ως άνω ιερού ναού, μετά των φιλοτίμων και φιλέργων κατοίκων, αποπερατώσαντες την, ουχί προ πολλού αρξαμένην ανέγερσιν του ευρυχώρου και περικαλούς ιερού Ναού των, ον ετίμησαν με το όνομα της «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος», όνομα, όπερ έφερε και ο πρότερον ναΐσκος των, εθεώρησαν επιβαλούμενον καθήκον οι ευσεβείς ούτοι Ιτεώται, να εγκαινιάσωσι τον ναόν τούτον, ίσον ένεστι δημοτελέστερον, και προς τούτο μετέβησαν οι επίτροποι εις Πάτρας προς τον αρχιεπίσκοπον κ. Ιερόθεον Μητρόπουλον, παν προθύμως δεχθέντα την αίτησίν των και ορίσοντα δια τα εγκαίνια την σήμερον.

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Σκόρπιες γνώσεις ναι, σκόρπια λόγια όχι.

[3ο ]

  Επιμέλεια: Στάθης Ασημάκης

Ελληνική πολιτική…σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Αποσπάσματα του ρήτορα Δημοσθένη:
·   Από το «Περί των συμμοριών» (Συμμορία λεγόταν στην Αττική η φορολογική ομάδα πολιτών που συνεισέφερε, για τον εξοπλισμό της πόλης των Αθηνών ):
- «Ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες  Ἀθηναῖοι, ὅτι, ὅσα μεν πώποθ’ ἅπαντες ἐβουλήθητε καί μετά  ταῦτα τό πράττειν αὐτός ἕκαστος ἑαυτῷ προσήκειν ἡγήσατο, οὐδέν πώποθ’ ὑμᾶς ἐξέφυγεν, ὅσα δ’ ἐβουλήθητε μέν, μετά  ταῦτα δ’ ἀπεβλέψατ’ εἰς ἀλλήλους ὡς αὐτός μέν ἑκαστος οὐ ποιήσων, τόν δέ πλησίον πράξοντα, οὐδέν  πώποθ’ ὑμῖν ἐγένετο. » =
 «Γιατί βλέπετε, Αθηναίοι, ότι, όσα σχέδια ως τώρα καταστρώσατε συλλογικά και μετά ο καθένας σας χωριστά θεώρησε καθήκον του να πραγματοποιήσει, τίποτε ως αυτή τη στιγμή δεν σας ξέφυγε. όσα όμως σχέδια κάνατε, αλλά μετά κοίταζε ο ένας τον άλλον, με τη σκέψη ότι ο καθένας δε θα κάνει τίποτε προσωπικά, αλλά θα τα πραγματοποιήσει ο γείτονάς του, τίποτε από αυτά ως τώρα δεν πραγματοποιήσατε.»

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟ 1894Σπάνιες γκραβούρες, από την καταστροφή που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός της Αταλάντης, βρίσκουμε δημοσιευμένες στο εβδομαδιαίο Γαλλικό περιοδικό “Le Monde illustré”, τον Μάιο του 1894. 

Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας στο επίσημο πρόγραμμα του ICOM για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

της Ακαδημίας Αθηνών

Τηλ. 22670 31630

Τετ. 28 Μαΐου

≪Υφαίνοντας δεσμούς≫

• ≪Νήματα επικοινωνίας - Διάσιμο του στημονιού≫


Συμμετοχή στην παραδοσιακή τεχνική «διάσιμο του στημονιού», στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου,

με καθοδήγηση από υφάντρες της Αράχωβας

Ώρες 11:30-12:30

Βιωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες υφαντικής και κεντητικής για παιδιά Δημοτικού

Εκπαιδευτική δραστηριότητα, Ώρες 11:00-12:30

Ξενάγηση

Ξενάγηση στο μουσείο και στη φωτογραφική έκθεση

«Η Αράχωβα στον εθνογραφικό φακό, 1986-1992»

Ώρες 12:30-13:30

Προβολή

Προβολή εθνογραφικού υλικού με βάση τις συλλογές

του μουσείου, Ώρα 19:00

Οι δασκάλες των εργαστηρίων κοινωνούν τις

εμπειρίες τους


Ανοιχτή συζήτηση, με τις δασκάλες των εργαστηρίων

παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων του μουσείου,

για τον αργαλειό, τα υφαντά, το κέντημα,

τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές, Ώρα 19:30

Ανοιχτή πρόσκληση για προσφορά λαογραφικού υλικού σχετικού με τη λαογραφική συλλογή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ(Πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση):

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣΦωτογραφία αναμνηστική, σε κάποια  γειτονιά στην Αράχωβα του Παρνασσού στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όπου όλοι με  λουλούδια στα χέρια γιορτάζουν την άνοιξη. Αλλά αυτό που κλέβει το στήσιμο στη φωτογραφία αυτή, είναι το γαϊδουράκι που το στόλισαν κι αυτό για το καλό της ημέρας.