Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

ΔΡΑΚΟΚΑΡΚΑΡΟΣ : Σπάνιες φωτογραφίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία.


………………………………….
΄΄2. Από 25 – 30 Ιουνίου 1945, εκ βαράθρου κειμένου εις ύψος 2150 μέτρων επί του όρους Παρνασσού γνωστού υπό την επωνυμίαν «Δρακοκάρκαρος» και εκ βάθους 104 μέτρων ανεσύρθησαν τα πτώματα 31 ατόμων εκτελεσθέντων. Ανεγνωρίσθησαν άπαντα.΄΄

Ιατροδικαστική Έκθεσις, σελίς 16 – Πίναξ Β’

Μια από τις σωρούς που ανασύρεται μέσα από το φοβερό
 βάραθρο για να μεταφερθεί στην κορυφή και ν’ αναγνωρισθεί.


Έξω από το βάραθρο, ομάδες από άνδρες της χωροφυλακής και από
 χωρικούς της περιοχής προσπαθούν με σχοινιά να ανασύρουν τις σωρούς.

Στην κορυφή του Παρνασσού οι συγγενείς των θυμάτων και ο στρατός 
έχουν συγκεντρώσει πρόχειρα φέρετρα για την μεταφορά των σωρών.

Η ομαδική ταφή των Αραχωβιτών στο νεκροταφείο του χωριού.