Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ


Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 27/8/ 1896.