Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Η ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΪΑ ΕΝ ΣΟΥΒΑΛΑ Προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους βαρελοποιούς στην Σουβάλα του Παρνασσού και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 22/12/1908.