Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ


Περιγραφή μιας ανάβασης από εκδρομείς ξεκινώντας από την Αγόριανη για την κορυφή του Παρνασσού τον Αύγουστο του 1929.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 23 Αυγούστου το 1929.