Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Ο ΕΠΑΝΩ ΤΥΡΙΑΣ “Το φυσικό ψυγείο του Παρνασσού”

Ποιμένες βγαίνοντας από το σπήλαιο του “Επάνω Τυριά”


Από περιγραφή περιηγητή που επισκέφτηκε τον Παρνασσό το 1927 διαβάζουμε τα παρακάτω για τον “Επάνω τυριά”:

“Γίνεται η επίμαχος κάθοδος κορδελλωτά μέχρι του επί καθέτων υψηλών βράχων μεγάλου σπηλαίου του "Επάνω Τυριά" τοιχισμένου, επί του οποίου είναι η επιγραφή "Κοινοτικόν ψυγείον Αραχώβης". Χρησιμοποιείται ως ψυγείον τυρών εις ασκούς και φορμαελλών μέχρι τη 15 Σεπτεμβρίου, καθ’ όλον το θέρος. Αγοράζουν οι τυρέμποροι

 μεγάλας ποσότητας τυρού, τας οποίας τοποθετούν εντός φυλασσομένας υπό φρουρού, ο οποίος αμείβεται διά ποσοστού επί της πωλήσεως. Είναι διαιρημένον το εσωτερικόν του σπηλαίου εις πατώματα διά δοκών, επί των οποίων τίθενται οι τυροί, απρόβλητοι εκ της θερμότητος, διότι επικρατεί δρόσος. Παρά το σπήλαιον φρέαρ επί του δρόμου, τερπνή σπανιότης εις την άνυδρον βραχώδη νότιον πλευράν του Παρνασσού. Παρουσιάζεται τώρα ενώπιό μας Ιλιγγιώδης τεραστία κατωφέρεια πλήρης κροκαλλών, επί της οποίας κατρακυλούν ευσταλείς οι λεβεντοποιμένες.”