Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΓράμμα σταλμένο από την Ιτέα στην Αράχωβα το 1921, όπου ζητάει πληροφορίες για βουστάσια, για τιμές και για επιβήτορα γιατί ενδιαφέρεται να φέρει την αγελάδα του.

Ε.Η. ΔΑΝΙΣΚΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΙΤΕΑ
Εν Ιτέα τη 13 Ιουλίου 1921

Αγαπητέ Χρήστο

Θα σε παρακαλούσα να μου απαντήσεις, αν ο ίδιος  που έφερα πέρυσιν την αγελάδα εξακολουθεί να έχει τον ίδιον επιβήτορα ή έτερον πάντοτε της ίδιας ράτσας. Που έχει τις αγελάδας του και πόσον θα μας ζητήσει.

Εάν έχει και έτερος βουστάσιον σε παρακαλώ να μου γράψεις ποιόν πρέπει να προτιμήσουμεν προ πάντων λόγω ασφαλείας, διότι η αγελάδα θα έχει μαζί της και την θυγατέρα της την οποίαν έχει αποκτήσει προ 3 μηνών.

Εις τον Βελώνην εμίλησα προ ημερών περί της υποθέσεώς του και μου εξέφρασε την απορίαν διατί δεν εκαθάρισα μαζί σου αυτήν την υπόθεσιν την οποίαν έχει εξομαλύνει μαζί σου.
                   
                       Αναμένω απάντησή σου
                       Τα δέοντα στο σπίτι σου
                                                                                                         (υπογραφή)  

     Ε.Η.Δάνισκας