Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Η ΟΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑ
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ στις 12 Ιανουαρίου του 1929.