Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

ΑΡΜΕΝΟ ΜΑΤΤΙΟΛΙ : Ο ζωγράφος της Αράχωβας και Λιβαδειάς.
Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Αττικοβοιωτικός κόσμος" τον Νοέμβριο του 1959.