Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

ΕΥΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ : Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝΈνα αφιέρωμα στην Εύα Πάλμερ – Σικελιανού και στις δεύτερες Δελφικές Εορτές δημοσιευμένο στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ δύο περίπου μήνες πριν την έναρξή τους στις αρχές του Μαΐου του 1930.


Το παραπάνω δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 16 Φεβρουαρίου του 1930.