Σάββατο 11 Μαΐου 2013

ΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ


Μια περιγραφή του Διστόμου και της περιοχής του διαβάζουμε στο φύλλο στις 13 Ιουνίου το 1939 στην εφημερίδα Ο ΤΥΠΟΣ.