Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Το παραπάνω δημοσίευμα το διαβάζουμε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ στις 23 Μαρτίου του 1894.