Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣΣτο παράρτημα της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ τον Φεβρουάριο του 1838 διαβάζουμε για μία από τις πρώτες κατασχέσεις σπιτιού στην Ράχοβα στην θέση Αφανή (Αφανό) και εκτιμηθείσα από τον τότε Δήμαρχο Αραχώβης Ιωάννη Αλεξανρόγιαννο 480 δραχμές !!


Το παραπάνω δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ στις 18 Φεβρουαρίου του 1838.