Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΤΑ ΥΦΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣΆρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 20 Ιανουαρίου του 1932 όπου αναφέρετε στην λαϊκή χειροτεχνία και βιοτεχνία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Σε ένα από αυτά τα μέρη συμπεριλαμβάνετε και η Αράχωβα με τα περίφημα υφαντά της.