Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΑΙ ΤΟ 1928

Η παραπάνω ανταπόκριση από το Γαλαξείδι  δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ στις 13 Δεκεμβρίου το 1928.