Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΛΗΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

Το παραπάνω δημοσίευμα το διαβάζουμε στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στις 11 Φεβρουαρίου του 1935.