Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Βιβλία για τη θάλασσα στην ορεινή Αράχωβα!Το νεοσύστατο Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας αποσκοπώντας στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού στη Βοιωτία, έχει θέσει ως προτεραιότητά του τη δημιουργία βιβλιοθήκης.

Για τον εμπλουτισμό της νέας Βιβλιοθήκης στην Αράχωβα και με πρωτοβουλία της Διοικούσας  Επιτροπής του εκεί Λαογραφικού Μουσείου, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε για τον εμπλουτισμό της, πολλές από τις εκδόσεις του, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της ελληνικής ναυτικής παράδοσης στο εκεί φιλαναγνωστικό κοινό.

Αντιστοίχως, το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας προσέφερε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος τις σημαντικές ιστορικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις του:

1. Γεώργιος Χαρίτος, Η μάχη της Αράχωβας υπό τον Στρατάρχη Γ. Καραϊσκάκη και οι συντελεσταί της (18-24 Νοεμβρίου 1826), Αθήνα 2001.

2. Γεώργιος Χαρίτος, Το ήθος, ο χαρακτήρας και οι κυριότερες μάχες στις οποίες έλαβε μέρος ο στρατάρχης  Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δημοσίευσης νέων ονομάτων αγωνιστών του 1821 που έλαβαν μέρος στη μάχη της Αράχωβας θπό τον Γ. Καραϊσκάκη. Αθήνα 2004.

3. Ευάγγελος Νικολιδάκης, Καλή Γ. Λούσκου, Η  μάχη της Αράχωβας 18-24 Νοεμβρίου 1826, Αράχωβα 2000, (2 αντίτυπα).

4. Ευάγγελος Νικολιδάκης, Καλή Γ. Λούσκου, Το πανηγυράκι της Αράχωβας και η Ελληνική Παράδοση, Μελέτη του τραγουδιού και των εθίμων, Αράχωβα 2006.

5. Αθανάσιος Χρήστου, Γεώργιος Π. Κρέμος, Ένας κορυφαίος Αραχωβίτης Ιστορικός, Αθήνα 2005.

6. Παναγιούλα Ανάγνου, Τα παραμύθια της Αράχωβας, Αραχωβίτικες παραδόσεις, Αθήνα 1999.

7. Παναγιώτης Στριμπής, Η ιστορία της Αράχωβας και του πολιούχου της Αγίου Γεωργίου, Αράχωβα 1966.

8. Αράχωβα, η Νύφη του Παρνασσού (φωτογραφικό λεύκωμα).

Με σκοπό να μην επιβαρυνθεί οικονομικά κανένα από τα δυο πολιτιστικά ιδρύματα, για την πραγματοποίηση της δωρεάς μέλη της διοικούσας επιτροπής του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας, είχαν την ευγενή καλοσύνη να επιμεληθούν προσωπικά της σχετικής μεταφοράς.
Παράλληλα δόθηκε η υπόσχεση να υπάρχει συνεχή ενημέρωση για τις νέες δράσεις που προγραμματίζουν τα δυο μουσεία, ώστε να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασιών. Από αυτή τη στήλη ευχαριστούμε θερμά την Διοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας για την δωρεά, την πρωτοβουλία και ευχόμαστε καλή ευόδωση των σκοπών του ιδρύματος.

Πηγή: Περίπλους ναυτικής ιστορίας, ΤΕΥΧΟΣ 92, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ