Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Αγωνιάτε.Εκσκαφές και όχι ανασκαφές για λίγα στάχυα στους Δελφούς.

Λεπτομέρεια.

Λεπτομέρεια.

Φωτογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1930 του Georges de Mire.