Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Δελφοί 1913 "Στη γη των ναών"
Σχέδια με μολύβι του Joseph Pannell (1857 – 1926) από τους Δελφούς, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 1913, και δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Στη γη των ναών» που εκδόθηκε στο Λονδίνο από τον Wm Heinemann το 1915.