Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Έτσι υποδέχονταν τους βουλευτές τα παλιά τα χρόνια !!  
 Ένα πραγματικό πανηγύρι!!