Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ο Λέων της Χαιρώνειας  αγέρωχος και επιβλητικός καθισμένος στο μαρμάρινο βάθρο του, και πίσω
του ο πελώριος γέρο-  Παρνασσός . Από καρτποστάλ στις αρχές του 20ου αιώνα.