Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝΤον Δεκέμβριο του 1894, δύο χρόνια μετά από την έναρξη των ανασκαφών στους Δελφούς, δημοσιεύονται για πρώτη φορά στον Ελληνικό τύπο εικόνες κάποιων ευρημάτων με αφορμή την έκθεση και παρουσίαση του υλικού των ανασκαφών αυτών στην Γαλλία. 

 Οι εικόνες που βλέπετε δημοσιεύτηκαν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ΤΟ ΑΣΤΥ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου το 1894.