Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΗ παραπάνω φωτογραφία είναι από το 1930, και στο πίσω μέρος γράφει : Εύα Στράους “ Γερμανίς” Γυρίζοντας από τον 

Παρνασσό, στον δρόμο της Αράχωβας, με τον “Κίτσο” και τον οδηγόν της (1930). Πιθανόν η εν λόγω κυρία να είχε έρθει κατά την διάρκεια των Δελφικών Εορτών και με την ευκαιρία αυτή ανέβηκε και στον Παρνασσό.