Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ…..ΑΚΡΙΔΩΝ

Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα η Ελληνική επαρχία μαστίζονταν από τα μεγάλα σμήνη των ακριδών που προκαλούσαν μεγάλες καταστροφές στην γεωργική παραγωγή. Το κράτος προμήθευε με πετρέλαιο τους Δήμους  να ραντίζουν για την εξολόθρευσή τους, αλλά ο

Δήμαρχος της Αράχωβας βλέποντας ότι αυτή η μέθοδος μόνο καταστροφή φέρνει στα σιτηρά, συνέστησε την εργασία και αμοιβή των χωρικών για την καταπολέμηση της ακρίδας. Το μέτρο αυτό έφερε αποτέλεσμα όπως διαβάζουμε σε άλλο δημοσίευμα λίγες μέρες αργότερα και μάλιστα σκοτώθηκαν 10.000 !!! οκάδες ακρίδες.
Τώρα το κατά πόσον πήραν την αμοιβή τους οι χωρικοί δεν ξέρουμε διαβάζουμε όμως ότι ο Νομάρχης έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών να δοθούν συγχαρητήρια (έτσι γίνεται συνήθως γιατί δεν κοστίζουν και τίποτα) σε αυτούς που συνέβαλαν στην καταπολέμηση και εξολόθρευση των ακριδών. 


Τα παραπάνω δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ΤΟ ΑΣΤΥ στις 16 και 24 Μαΐου το 1894.