Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ ΤΟ 1917Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι βγαλμένες από Γάλλους στρατιώτες στην Ιτέα το 1917 και  οι πρωτότυπες βρίσκονται στο Γαλλικό υπουργείο πολιτισμού.