Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1870 (Μέρος 2)


Στο πρώτο μέρος διαβάσαμε πως έφτασαν τα τηλεγραφήματα στην κυβέρνηση με τις πρώτες αναφορές για τις ζημιές του σεισμού http://rakopolio.blogspot.gr/2012/09/1870.html.
Μετά από 2 ημέρες η κυβέρνηση εξέδωσε δελτίο πιο αναλυτικό σχετικά με τις ζημιές αυτές και την κατάσταση που επικρατούσε στις πληγέντες περιοχές. Το παρόν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ στις 23-7-1870.